Седмична агрометеорологична прогноза за периода 16-29.09.2016 г.

Наднормените температури и липсата на валежи със стопанско значение през първата половина на септември доведоха до задълбочаване на засушаването. В голяма част от полските райони влагата в 50 cm почвен слой е напълно изчерпана. На отделни места в Североизточна и Южна България (агростанциите Царев Брод, Долен Чифлик, Хасково) липсва почвена влага и в 100 cm слой. Засушаването сериозно възпрепятства провеждането на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с рапица и зимни житни култури.

Месечна агрометеорологична прогноза - Октомври 2016

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми.

През първите дни на октомври прогнозираното слънчево и топло за сезона време ще ускори протичането на последните фази от развитието на късните земеделски култури, ще бъде предпоставка за синтеза на повече захари в плодовете на есенните сортове овошки и късните винени сортове грозде.