Седмична агрометеорологична прогноза 10-16.07.2020. г.

         През следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми, а на много места в Западна България при наличие на добри и много добри влагозапаси в 50 и 100 cm почвен слой (над 80% от ППВ) – следствие от падналите значителни  валежи в края на юни и през първата седмица на юли.

Месечна агрометеорологична прогноза за Юли 2020 г.

През първата половина от първото десетдневие на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени топлинни условия.