Седмична агрометеорологична прогноза 09-15.04.2021. г.

       След поднормените температури в края на изтеклия седемдневен период през следващия се очаква постепенно подобрение и нормализиране на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури.

 

Месечна агрометеорологична прогноза за месец април 2021г.

През първото десетдневие на април агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми. Прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят вегетационните процеси при зимните житни култури и голяма част от посевите в полските райони ще встъпят масово във фаза вретенене. При рапицата ще се наблюдава образуване на разклонения и начало на фаза бутонизация.