Седмична агрометеорологична прогноза 19-25.08.2022 г.

    През изтеклия период на изолирани места в полските райони от страната – Монтана, Пазарджик, Кюстендил, Стара Загора, Враца, Русе и Видин, паднаха валежи със стопанско значение между 20-60 l/m2, които в различна степен подобриха условията на почвено овлажнение.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец август 2022 г.

Агрометеорологичните условия през по-голямата част от август ще се определят от относително сухо и горещо време. През месеца дефицитът на почвена влага ще бъде лимитиращ фактор за развитието късните земеделски култури. В края на юли, вследствие поднормените валежи, в по-голямата част от полските райони съдържанието на продуктивна влага в 50 см. почвен слой при пролетните култури бе изчерпано, а в 100см. слой – оскъдно, под 50% от ППВ (пределна полска влагоемност).