Месечна агрометеорологична прогноза за м. май 2022 г.

През първото десетдневие на май развитието на земеделските култури ще протича с по-забавени темпове при средноденонощни температури под климатичните норми. В началото на месеца,  във високите котловинни полета не се изключва вероятността за образуване на слани, което трябва да се има предвид при разсаждане на зеленчуковия разсад.