Седмична агрометеорологична прогноза 31.07-06.08.2020. г.

       Високите температури в края на юли, достигнали на места в южните райони до 38-39оСи задълбочилото се засушаване се отразиха крайно неблагоприятно на късните полски култури отглеждани при неполивни условия. В източните райони при част от царевичните посеви се наблюдава преждевременно изсъхване на листата от долните етажи на растенията.

 

Месечна агрометеорологична прогноза за Август 2020 г.

През август агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми за месеца.