ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ

Седмична агрометеорологична прогноза за периода 12-18.10.2018 г.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от прогнозираното сухо време и температури над нормата за второто десетдневие на октомври. На много места в страната засушаването ще се задълбочи, което допълнително ще забави предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимни житни култури и рапица. В част от полските райони липсва влага в 50см. почвен слой, а на места в Западна България (агростанция Кюстендил) - и в 100см. слой.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец Септември 2018

ПОДХОДЯЩО ЗА РАБОТА НА ПОЛЕТО - НАЧАЛОТО НА ПЪРВОТО И ПРЕЗ ТРЕТОТО ДЕСЕТДНЕВИЕ НА МЕСЕЦА

В началото на септември агрометеорологичните условия ще се определят от  сухо, топло, а на места в полските райони - и от  горещо време. До средата на първото десетдневие условията ще бъдат подходящи за приключване жътвата на слънчогледа, прибиране на по-ранните хибриди царевица, провеждане на дълбока оран, на предсеитбените обработки и сеитбата на зимна рапица.