Седмична агрометеорологична прогноза 31.03-06.04.2023 г.

В края на изтеклия период на много места в полските райони от страната бяха регистрирани отрицателни минимални температури между минус 2о и минус 6о С – критични за овощните видове, встъпили във фаза цъфтеж.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец април 2023 г.

През първото десетдневие на април агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с чести валежи, които ще подобряват почвените влагозапаси и условията за развитие на есенните посеви и засетите пролетни култури. Падналите валежи през последните дни от март повишиха влагозапасите в горния почвен слой.