Седмична агрометеорологична прогноза 22-28.09.2023 г.

През изтеклия период на места в Западна България – Монтана, Драгоман, Ново село, Благоевград, София и Оряхово – паднаха валежи със стопанско значение. Количествата им, 15-30 l/m2, подобриха водния статус на почвата в тези райони и условията за извършване на обработки на почвата в земеделските площи.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец септември 2023 г.

През повечето дни от първото десетдневие на септември се прогнозират наднормени топлинни условия, които ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури. През този период при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните – млечна и преход към восъчна зрелост