Седмична агрометеорологична прогноза 05-11.03.2021. г.

         В края на февруари и началото на март агрометорологичните условия се определяха от температури около и над климатичните норми, близки до биологичния минимум, необходим за активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец март 2021г.

След краткотрайното застудяване в началото на март, през повечето дни от първата половина от месеца агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми и до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. През този период условия за протичане на вегетация при есенниците  ще се създават в южните райони на страната.