Седмична агрометеорологична прогноза 21-27.012022 г.

През втората половина от второто десетдневие на януари агрометеорологичните условия се определяха от средноденонощни температури около, а на много места в Северна Бълхария и над климатичните норми, но стойностите им не надвишаваха биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при земеделските култури.

Месечна агрометеорологична прогноза за м. януари 2022 г.

В началото на януари 2022 г., агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури и средноденонощни стойности в по-голямата част от полските райони на страната близки до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. В крайните южни и югоизточни райони ще се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация при есенниците, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на културите. Посевите с пшеница и ечемик встъпиха в зимата в различни фази.