Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25.04.2019 г.

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно за сезона време. В началото на третото десетдневие на април в западните райони на страната се прогнозира повишена вероятност за образуване на слани. Един от начините за намаляване риска от повреди по цветовете и младите завръзи на овошките, по вегетативните части на лозите е чрез задимяване. По този начин може да се постигне термичен ефект до 2-3˚С.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец април 2019

В началото на април, необичайно за сезона, лимитиращ фактор за развитието на есенните посеви и засетите пролетни култури в голямата част от полските райони ще бъде дефицитът на влага в горните почвени слоеве. Вследствие поднормените валежи през февруари и март на много места в страната почвените влагозапаси в 50 сm и 100 сm слой са незадоволителни за началото на пролетта. Най ниско е нивото на влагозапасите при зимните житни култури в 50 сm слой в южните и източните райони, на места под 60% от пределната полска влагоемност (ППВ).