Седмична агрометеорологична прогноза 24.06-1.07. 2022 г.

През последната седмица от юни развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове при температури около и над климатичните норми. Падналите наднормени валежи през второто десетдневие от месеца увеличиха почвените влагозапаси и подобриха условията за протичане на вегетационните процеси при пролетните култури.

Месечна агрометеорологична прогноза за м. юли 2022 г.

В началото на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, а в по-голямата част от страната – и при наличие на добри влагозапаси в 50 и 100cmслой – следствие от падналите наднормени юнски валежи, надвишили на много места  80-100l/m