Седмична агрометеорологична прогноза 18-24.10.2019 г.

              През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от сухо време и температури над климатичната норма. Лимитиращ фактор за началните етапи от развитието на засетите вече посеви с есенни култури ще бъде недостигът на вода в горните почвени слоеве.

Агрометеорологична прогноза за месец октомври 2019

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми и валежи близки до нормите за месеца.

В началото на октомври прогнозираните наднормени температури, с максимални стойности до 29-30°С, ще ускорят узряването на късните сортове овошки и грозде, ще бъдат предпоставка за формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури.