Седмична агрометеорологична прогноза за периода 17-23.11.2017 г.

В ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ СТРАНАТА ВОДНИТЕ ЗАПАСИ В ПОЧВАТА СА МНОГО ДОБРИ

Високите температури в началото на второто десетдневие на ноември, с максимални стойности достигнали на места до 19-20°С във  Враца, Плевен, В.Търново, Варна, Елхово, Сандански, Кърджали, а в района на Ловеч и до 22°С, активизираха вегетационните процеси при засетите есенни посеви.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец Ноември 2017

ТОПЛИННИТЕ УСЛОВИЯ ЩЕ ОГРАНИЧАВАТ РАЗВИТИЕТО НА ЕСЕННИТЕ ПОСЕВИ

През ноември агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми.