ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ

Седмична агрометеорологична прогноза за периода 06-13.12.2018 г.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В по-голямата част от страната те ще се определят от температури близки до климатичните норми, които ще поддържат в покой есенните посеви. Изключения се очакват на места в Източна България и по Черноморието, където до края на първото десетдневие на декември се прогнозират наднормени температури и средноденонощни стойности около биологичния минимум (5оС), необходим за вегетацията на зимните житни култури и рапицата.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец декември 2018

През декември прогнозираните температури, около и под климатичните норми, ще поддържат в покой есенните посеви в по-голямата част от страната. Изключения са възможни при есенниците на места в крайните югозападни части на страната и по южното Черноморие. През относително по-топлите периоди, в средата на първото и през втората половина от третото  десетдневие, в тези райони е възможно да се създадат условия за краткотрайно възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата, но промяна във фенологичните фази на културите не се очаква.