Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25.07.2024 г.

Екстремно високите температури през изтеклия седемдневен период надвишили на места 40-41ºС (Свищов, Русе, Сандански, Ст.Загора, Елхово) и дефицита на влага поставиха под въпрос оцеляването на част от пролетните култури, отглеждани при неполивни условия.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец юли 2024 г.

През първата половина от първото десетдневие на месеца агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Прогнозираните на много места в полските райони от страната валежи ще подобрят временно условията за протичане на вегетационните процеси при пролетните култури.