Седмична агрометеорологична прогноза 23-29.10.2020. г.

            Падналите между 10–20 l/m2валежи през предходния период, в районите на Враца, Кнежа, Плевен, Ловеч, София, Разград поддържаха добро овлажнението на горните почвени слоеве и подобриха условията за развитието на засетите есенни култури. През втората половина от периода на места (Кюстендил, София, Драгоман, Казанлък) бяха регистрирани първите есенни слани и критични минимални температури за зеленчуковите култури от късното полско производство.

 

Месечна агрометеорологична прогноза за месец ноември 2020 г.

След продължителната суша падналите наднормените октомврийски валежи, надвишили на места в Северна България 70-80 l/m² (Н.село-72 l/m², Монтана-71 l/m², Кнежа-80 l/m², Плевен-94 l/m², Ловеч-79 l/m², Добрич-75 l/m²),  доведоха до значително увеличение на влагозапасите в горните почвени слоеве и подобрение на условията за протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви. В края на октомври в агростанциите Силистра, Кнежа, София.