Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19.04.-25.04. 2024 г.

След сухото и горещо време до средата на април с максимални стойности достигнали в някои райони на Дунавската равнина до и над 33о С, агрометеорологичните условия в края на изтеклия седемдневен период претърпяха промняна. Падналите валежи в полските райони от страната, на места с количества от 25-40 l/m2 подобриха почвените влагозапаси в горните слоеве.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец април 2024 г.

 През април агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика.. През първата половина от месеца те ще се определят от неустойчиво време, с чести валежи, които ще подобрят почвените влагозапаси и условията за вегетация на есените посеви и засетите пролетни култури.