Седмична агрометеорологична прогноза 11-17.06.2021. г.

 И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Прогнозираните валежи ще поддържат добри влагозапасите в горните почвени слоеве и условията за вегетация на пролетните култури. Падналите валежи през първото десетдневие на юни повишиха почвените влагозапаси в 50 и 100 cm слой. В по-голямата част от страната, с изключение на крайните източни и югоизточни райони, те достигнаха нива до 80-85% от ППВ (пределна полска влагоемност).

Месечна агрометеорологична прогноза за месец юни 2021г.

През първото десетдневие на юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време.В началото на месеца се прогнозират значителни валежи и подобрение на влагозапасите в 50 и 100 сm почвен слой. В по-голямата част от страната почвените влагозапаси при пролетните култури ще достигат нива до, а в Дунавската равнина - и над 80-85% от ППВ.