Седмична агрометеорологична прогноза за периода 29.09-05.10.2017 г.

ОСТАВА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ СЛАНИ ВЪВ ВИСОКИТЕ КОТЛОВИННИ ПОЛЕТА

В началото на есента агрометеорологичните условия претърпяха съществена промяна. Падналите значителни валежи, на места в Южна България над 60-70л/м² (Пловдив, Пазарджик, Кърджали), доведоха до съществено увеличение на почвените валагозапаси в 50см. слой. Изключения има в част от североизточните райони, където количеството на падналите валежи бе под 10л/м².

Месечна агрометеорологична прогноза за месец Октомври 2017

ОЧАКВАНО ЗАКЪСНЕНИЕ НА ЕСЕННИТЕ СЕИТБИ ПОРАДИ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ВРЕМЕ

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми.