Седмична агрометеорологична прогноза за периода 1 - 7.03.2024 г.

През първата седмица на март агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с чести валежи, които ще подобряват влагозапасите в еднометровия почвен слой при обработваемите площи.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец март 2024 г.

 Наднормените средноденонощни температури и регистрираните необичайно високи максимални стойности около и над 20°С, достигащи на места до 23°-24°