Седмична агрометеорологична прогноза за периода 17-23.08.2018 г.

ПРОДЪЛЖАВА ГОРЕЩОТО И СУХО ВРЕМЕ

Изминалият седемдневен период се характеризираше с топло и сухо време, което увеличи водопотреблението от земеделските култури и изразходването на водните запаси в почвите, които достигнаха стойности под долната граница на оптимално овлажнение в коренообитаемия почвен слой.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец Август 2018

НЕОБИЧАЙНО ВИСОКИ ЗА СЕЗОНА ПОЧВЕНИ ВЛАГОЗАПАСИ

През август агрометеорологичните условия ще се определят от прогнозираните наднормени валежи и температури – близки до климатичните норми за месеца.