Седмична агрометеорологична прогноза 25.09-01.10.2020. г.

През изтеклия период топлото и сухо време възпрепятстваше качественото провеждане на предсеитбените почвообработки и създаваше неблагоприятни условия за началните етапи от развитието на засетите със зимна рапица пoсеви. Условията позволяваха реколтирането на късните хибриди царевица и слънчоглед.

Месечна агрометеорологична прогноза за Септември 2020 г.

И през септември агрометеорологичните условия в Западна България ще се различават съществено от тези в източните райони на страната.