Седмична агрометеорологична прогноза за периода 26.08.-01.09.2016 г.

След задълбочилото се засушаване в края на второто и началото на третото десетдневие на август агрометеорологичните условия претърпяха промяна. В част от полските райони на страната паднаха валежи (Видин 27л/м², Ловеч 25л/м², В.Търново 27л/м², Шумен 34л/м², Силистра 37л/м², Сливен 50л/м², Драгоман 70л/м²), които подобриха условията за провеждане на дълбока оран и  предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с есенни култури. Валежите през изтеклия период бяха закъснели за късните пролетни култури отглеждани при неполивни условия.

Месечна агрометеорологична прогноза - Септември 2016

През септември развитието на късните земеделски култури, преодолели отрицателните последици от продължителното лятно засушаване, ще протича при температури около и над климатичните норми. Падналите валежи в края на август, на места над 25-30л/м² (Видин, Лом, Ловеч, В.Търново, Шумен, Силистра, Пловдив, Сливен), бяха закъснели за част от пролетните култури, които вследствие дефицита на почвена влага приключиха преждевременно вегетацията си. Те подобриха условията за развитието на вторите култури и на късните хибриди царевица.