Седмична агрометеорологична прогноза за периода 13-.04.2018 г.

БЛАГОПРИЯТНИ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 

Топлото за сезона време в края на първото и началото на второто десетдневие на април, с максимални температури достигнали на места в Североизточна България – до 27-29°С – Русе I  Силистра, даде тласък в развитието на есенните посеви.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец Април 2018

ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА В АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ