Седмична агрометеорологична прогноза за периода 14-20.06.2024 г.

Падналите интензивни валежи и градушки в края на изтеклия период в част от централните и източните райони на страната (Велико Търново, Шумен, Сливен Ямбол) нанесоха сериозни, а на места – и непоправими щети по пролетниците, зеленчуковите култури, лозите и овошките. Те причиниха повреди и по зимните житни култури -полягане на посевите и разпиляване на част от узрялата зърнена реколта.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец юни 2024 г.

През юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с валежи, около и над нормата за месеца, коитоще поддържат добри и много добри влагозапасите в 50сm и 100сm почвен слой – над 75-80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност).