Седмична агрометеорологична прогноза за периода 21-27.10.2016 г.

След хладното за сезона време през следващия седемдневен период се очаква подобрение на топлинните условия. През периода вегетацията на есенните посеви ще протича с умерени темпове, при температури близки до климатичните норми за третото десетдневие на октомври. Падналите повсеместни, значителни  валежи през второто десетдневие, повишиха съществено почвените влагозапаси в 50cm почвен слой.

Месечна агрометеорологична прогноза - Октомври 2016

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми.

През първите дни на октомври прогнозираното слънчево и топло за сезона време ще ускори протичането на последните фази от развитието на късните земеделски култури, ще бъде предпоставка за синтеза на повече захари в плодовете на есенните сортове овошки и късните винени сортове грозде.