Седмична агрометеорологична прогноза 22-28.01.2021. г.

През изтеклия период, средноденонощните температури бяха със стойности близки до климатичната норма и поддържаха в покой зимните посеви с пшеница, ечемик и рапица. Преовлажнените земеделски площи в някои райони от страната (Ямбол, Сливен, Пазарджик, Кюстендил) и отрицателните температури създадоха условия за образуване на ледена кора и нанасяне на повреди в различна степен по неукрепналите житни култури.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец януари 2021г.

Наднормените декемврийски температури, с максимални стойности достигнали на много места в полските райони до 17-18°С (Кнежа, Плевен, Ловеч, В.Търново, Русе, Силистра, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Чирпан, Елхово, Варна, Бургас), удължиха вегетационните процеси при есенните посеви. Високите за сезона температури провокираха преждевременно набъбване на пъпките при някои раноцъфтящи овощни видове (праскова, череша), което ще доведе до понижаване на тяхната студоустойчивост.