Седмична агрометеорологична прогноза 01.-07.12. 2023 г.

В началото на декември агрометеорологичните условия в Източна България ще се различават съществено от тези в останалата част от страната. В източните райони се прогнозират високи за сезона температури, с максимални  стойности от порядъка  17оС-18оС и средноденонощни – значително над биологичния минимум, необходим за протичане на вегетация при зимните житни култури. Наднормените температури в началото на периода ще се отразят по-ефективно на късно засетите ноемврийски посеви, които са в начален стадий от развитието си.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец декември 2023 г.

След рязкото застудяване в края на ноември, довело до затихване и прекратяване на вегетацията при есенните посеви в по-голямата част от полските райони, в началото на декември агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна.