Седмична агрометеорологична прогноза 26.11. - 2. 12. 2021 г.

През следващия период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. През първата половина от периода те ще се определят от високи за сезона температури, които ще удължат вегетацията на есенните посеви. При зимните житни култури, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При пшеницата ще преобладава фаза трети лист. На места в Дунавската равнина и в североизточните райони на страната при засетите в агротехнически срок посеви ще се наблюдава начало на фаза на братене.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец ноември 2021г.

Тази година неблагоприятните агрометеорологични условия в началото на есента, продължителното засушаване и последвалите наднормени валежи през октомври, възпрепятстваха провеждането на сезонните почвообработки.В по-голямата част от страната,поради тези обективни причини, са пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на зимните житни култури.